Pojačala

Pojačalo je elektronički sklop čija je osnovna zadaća da pojača jakost električnog signala. Imamo dvije vrste pojačala; HiFi i profesionalna. HiFi pojačala najveću primjenu imaju u kučnoj upotrebi za prijenos audio i video signala te su neizostavni dijelovi kućnih kinai audio sustava. Profesionalna pojačala se razlikuju po jačoj izlaznoj snazi i prijenosu audio signala do mnogo više zvučnika istodobno. Također nude mogućnost miješanja (mix) ulaznih signala, odabir glasnoće pojedinog ulaza te dedicirane ulaze za mikrofone sa Phantom napajanjem. Kod profesionalnih pojačala je moguć odabir prioritetnog mikrofona ili nude ulaz za alarmnu dojavu (EVAC). Mogučnost izvedbe više zonskih sustava ozvučenja iliti multiroom audio rješenja. 

Razvoj pojačala činio je zasigurno važan dio razvoja i popularizacije elektronike kao grane elektrotehnike, gdje su slijedno na temelju prvih jednostavnijih sklopova stvoreni sve složeniji, suvremeniji, manji, jeftiniji i efikasniji elektronički sklopovi na svim područjima elektronike da bi elektronika bila danas ovakva kakvu je poznajemo.

Datum objave: 10.04.2014