Projekcijska platna

Projekcijska platna su površine koje služe za reproduciranje slike iz projektora.

Iako se platnu ne daje previše pozornosti, ono je ipak jedno od važnijih dijelova za funkcionalno prezentiranje. Svrha platna je da na najbolji mogući način osigura kvalitetu slike reproducirane iz projektora. Površina napravljena od mirko perforiranog materijala platna visoke gustoće i uniformnog tonalitete boje daje maksimalnu kvalitetu slike.

 

Veličina platna ovisi o vrsti projetkora i formatu projekcije, pa tako imamo 3 formata platna:

Platna mogu biti namijenjena prednjoj i stražnjoj projekciji. Za prednju projekciju se koristi bijelo platno (gain 1.0, kut gledanja 180°) sa dodatnim crnim platnom sa stražnje strane kako bi se osigurala čvrstoća, ravnina i nepropusnost platna.
Za stražnju projekciju se koriste sivkasta platna koja propuštaju svjetlost. Mora se obavezno obratiti pozornost da se na platnu ne vidi hot-spot, odnosno da se ne vidi izvor snopa projekcije kroz platno.

Datum objave: 10.04.2014