Touch screen zasloni

Touch screen zaslon ili zaslon osjetljivi na dodir je elektronički vizualni zaslon koji može prepoznati prisutnost i lokaciju dodira na njegovoj površini. 

Dvije glavne karakteristike touchscreena su interakcija direktno bez pokazivača (kursora) koji je inače pokretan putem miša ili touchpada na prijenosnim računalima i praktičnost jer se za njegovo rukovanje ne koristi nikakav posredni uređaj.

Sa takvim načinom rada omogućavaju direktnu interakciju sa računalom, najdirektniju moguću na računalima danas. Na takvim računalima, određene funkcije se mogu obavljati vrlo brzo i jednostavno te zahtijevaju kratko ili nikakvo obučavanje korisnika. Iz ovih razloga, mogu se koristiti za puno različitih namjena, pogotovo kada su u pitanju korisnici bez stručnih znanja, pa mnogi smatraju da će ovi uređaji u budućnosti zamijeniti tipkovnicu i miš.

Direktna interakcija sa računalom

Bez obzira na područje primjene, osnovne prednosti koje touch tehnologija pruža:

Datum objave: 10.04.2014