Interaktivne ploče

Interaktivna ploča pretvara tradicionalnu školsku ploču u multipraktičan uređaj za podučavanje i prezentaciju.

Za korištenje interaktvine ploče potreban je projektor i računalo. Elektronička olovka nam omogučuje kontroliranje i editiranje slika na ploču, pisanje po ploči te kontrolu miša, računala i svih aplikacija.
Interaktivna ploča Vam pruža:

  • improvizaciju u procesu učenja
  • stimulativno i interaktivno okruženje u razredu
  • proces učenja na učenicima zanimljiviji način
  • aktivno sudjelovanje učenika u procesu učenja
  • integracija tehnologije u proces učenja 

Interaktivna ploča unaprijeđuje nastavu što se posebno odnosi na učenike u kojima se budi veća zainteresiranost za gradivo, a na taj način i lakše svladanje istog. Raznim aplikacijama, animacijama i ostalim primjerima podiže se raznolikost predavanja, a time automatski i zainteresiranost učenika.

Osim u edukativne svrhe, interaktivne ploče pronalaze široku upotrebu u poslovne svrhe za prezentiranje raznih prezentacija i projekata pred Vašim klijentima.

Podijeli:

Novosti

Spajanje optike

Optički vodiči su nova popularna, brza tehnologija prijenosa podataka. Optička vlakna od kojih se sastoje optički vodiči su tanka vlakna debljine ljudske kose izrađena od

Sonos – zvučni sistem

Bežićni sistem upravljanja zvučnim sistemom unutar vaše kuće ili nekog drugog prostora pomoću Vašeg smartphone uređaja. Sonos je sistem upravljanja “pametnim” bežičnim zvučnicima pomoću jednostavne

Komunikacijski moduli

Komunikacijski modul je inovativna linija proizvoda koja vam nadohvat ruke omogučuje komunikacijske i električne utičnice za sve vrste uređaja koje koristite. Od najveće je koristi

Telefonske centrale

Trebate pouzdanu vezu? Želite smanjiti troškove telefoniranja? Za Vas smo pripremili gotova rješenja! Lokali: 20 lokala SLT (obični) telefoni: 12 Sistemski telefoni: 16 Vanjske linije: